4 คุณสมบัติของผู้นำที่ดี

หลายคนมองว่าคนที่จะมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่ต้องมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด เหมือนที่เราเห็นเพื่อนบางคนที่ตัดสินใจเก่ง นำทางคนอื่นในทีมได้ดี แล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าคนๆ นี้เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำ 

แต่จากการศึกษาในฝาแฝดพบว่ามีเพียงคุณสมบัติบางประการเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ เช่น คาริสม่าและอารมณ์ขัน หรือให้พูดอีกอย่างก็คือยังมีคุณสมบัติของผู้นำอีกหลายข้อที่เราสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้

4 คุณสมบัติของผู้นำที่ดี

1. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะโฟกัสไปที่การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ผู้นำเหล่านี้จะรู้จักปรับตัว มีความยืดหยุ่น และยอมรับคำติชมจากผู้อื่นมากขึ้น พวกเขายังเป็นผู้ฟังที่ดีและเปิดรับการเปลี่ยนแปลง

จะสร้างคุณสมบัตินี้ได้อย่างไร:

 • ตั้งเป้าหมาย จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย และรับผิดชอบในการทำให้สำเร็จ นอกจากนี้ ให้รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของเป้าหมายที่ระบุไว้ด้วย
 • ผู้นำที่ประสบความสำเร็จมุ่งเน้นไปที่ภาพรวม หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิ และไม่จมอยู่กับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ 
 • ตระหนักในจุดแข็ง จุดอ่อน และแหล่งที่มาของอคติที่อาจส่งผลต่อการคิดและการตัดสินใจ
 • ยอมรับว่าทุกอย่างมีโอกาสเกิดความผิดพลาด การเตรียมพร้อมล่วงหน้าจะทำให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์เลวร้ายได้ดี

2. หาโอกาสพัฒนาผู้อื่น

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพต้องปรับตัวให้เข้ากับว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคล การมอบหมาย การฝึกสอน และการให้คำปรึกษาเป็นงานที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำที่ปรับตัวตามสถานการณ์

จะสร้างคุณสมบัตินี้ได้อย่างไร:

 • รับสมัครและพัฒนาทีมที่มีทักษะและภูมิหลังที่หลากหลาย และสร้างพื้นที่ปลอดภัยแก่สมาชิกในทีมเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 • แสดงความเห็นอกเห็นใจและความแข็งแกร่ง ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะรู้จักสมดุลระหว่างความเข้มงวดและการอ่อนข้อ
 • การมอบหมายความรับผิดชอบอาจฟังดูยุ่งยากกว่าการทำงานให้สำเร็จด้วยตัวเอง แต่สิ่งนี้จะช่วยให้เห็นว่าทีมสามารถทำอะไรได้บ้าง การทำงานที่ยากให้สำเร็จจะช่วยสร้างความมั่นใจและการเติบโตให้ทีม
 • ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมภายในองค์กร และสร้างวัฒนธรรมที่ช่วยให้สมาชิกในทีมเติบโต 

3. คิดเชิงกลยุทธ์และลงมือทำ

ผู้นำต้องพิจารณาปัจจัยภายในองค์กร เช่น Product Roadmap และความต้องการพนักงาน ตลอดจนปัจจัยภายนอกที่รวมถึงกฎระเบียบของรัฐบาลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เวลาตัดสินใจทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์

จะสร้างคุณสมบัตินี้ได้อย่างไร:

 • รักษาทัศนคติที่ยืดหยุ่นและเต็มใจที่จะลองแนวคิดใหม่ๆ 
 • สนใจธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่อย่างแท้จริง เพราะทีมจะซึมซับความกระตือรือร้นจากคนเป็นหัวหน้า 
 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในทีมของคุณผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การระดมความคิดหรือการสร้าง Prototype 
 • กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณ ตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART ที่เจาะจง วัดได้ และทำได้จริง 
 • ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด บางครั้งผู้นำต้องตัดสินใจบนความเสี่ยง ก็ต้องให้เหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจได้ด้วย

4. มีจริยธรรมและความเห็นอกเห็นใจ

ก่อนจะตัดสินใจลงมือทำอะไร ผู้นำที่ดีจะพิจารณาผลที่กระทบตามมาในแง่ของจริยธรรมทั้งต่อลูกค้าและทีมก่อน 

จะสร้างคุณสมบัตินี้ได้อย่างไร:

 • มีความซื่อสัตย์ เมื่อผู้นำซื่อสัตย์ต่อทีม คนในทีมก็จะตอบแทนความไว้วางใจนี้ด้วยความซื่อสัตย์เช่นเดียวกัน ทำให้ทั้งองค์กรดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 • เปิดเผย โปร่งใส และจริงใจ คนในทีมควรรู้ว่าทุกๆ ขั้นตอนการทำงานนั้นทำไปเพื่ออะไรและจะได้ผลลัพธ์อะไรกลับมา
 • ยินดีกับคนที่ประสบความสำเร็จและให้กำลังใจผู้ที่กำลังประสบปัญหา 
 • รับผิดชอบต่อความผิดพลาดและคาดหวังให้คนอื่นในทีมทำแบบเดียวกัน 

เรียนรู้การเป็นหัวหน้า ไปพร้อมกับคุณฐากร ปิยะพันธ์ ผู้เข้าใจความสัมพันธ์ของพีระมิดองค์กรได้เป็นอย่างดีจากประสบการณ์มากกว่า 20 ปีที่ไต่เต้าจากพนักงานชั้นรากฐานสู่ยอดพีระมิดในคอร์ส Employee Survival Guide – อยู่ให้เป็น เอาตัวให้รอด จากศูนย์ถึง CEO

อ้างอิง https://bit.ly/3se9WKY https://bit.ly/3seBMqE

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights