วิธีคำนวณอัตรากำไรขั้นต้น แบบเข้าใจง่าย

ทำความรู้จัก “อัตรากำไรขั้นต้น” ตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการทำธุรกิจที่เจ้าของธุรกิจและนักลงทุนต้องรู้ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมืออาชีพ

อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คืออะไร? 

อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) หมายถึง รายได้จากการขายสุทธิของบริษัทหรือรายได้รวม ลบด้วยต้นทุนสินค้า บริการ และดอกเบี้ยจ่าย เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่มีรายละเอียดมากที่สุดและใช้บ่อยในด้านการเงินขององค์กร 

การคำนวณอัตรากำไรขั้นต้นนั้นเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับบริษัทเพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรจากการผลิต และต้นทุนการดำเนินงานโดยรวม โดยจะต้องคำนวณอัตรากำไรขั้นต้นให้ออกมาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ 

อัตรากำไรขั้นต้นจะแสดงให้เจ้าของธุรกิจเห็นถึงกำไรจากรายได้แต่ละบาทที่ได้รับจากการขายสินค้าของบริษัท และทำให้เห็นเงินทุนที่สามารถใช้จ่ายสำหรับหนี้สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย และเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ฯลฯ

ความแตกต่างระหว่างอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ

  1. อัตรากำไรขั้นต้น มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของ ต้นทุนขายต่อรายได้ เท่านั้น
  2. อัตรากำไรสุทธิ หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหมด โดยบริษัทจะหักส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (เช่น การผลิต การจัดจำหน่าย ภาษี และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) ออกจากรายได้ทั้งหมดเพื่อคำนวณกำไรสุทธิ
  3. อัตรากำไรขั้นต้น ให้ผลลัพธ์เฉพาะส่วนของกำไรจากการผลิตของบริษัท ในขณะที่อัตรากำไรแสดงให้เห็นอย่างละเอียดถึงความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของบริษัท

สูตรการคำนวณอัตรากำไรขั้นต้น

ในการคำนวณอัตรากำไรขั้นต้น จะต้องมียอดขายสุทธิและต้นทุนสินค้าที่ขาย โดยยอดขายสุทธิหมายถึงรายได้รวมหรือรายได้รวมลบด้วยผลตอบแทน และส่วนลด ซึ่งดูได้จากงบกำไรขาดทุน

ในการคำนวณอัตรากำไรขั้นต้น ให้ใช้สูตรต่อไปนี้ในงบดุล:

N (ยอดขายสุทธิ) – C (ต้นทุนขาย) ÷ N = อัตรากำไรขั้นต้น

ยอดขายสุทธิ ลบด้วย ต้นทุนขาย แล้วหารส่วนต่างด้วยยอดขายสุทธิทั้งหมด ผลหารหรือคำตอบ คือ อัตรากำไรขั้นต้น โดยจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างการคำนวน

A Company (นามสมมติ) รายงานยอดขายสุทธิ 229 ล้านบาทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2021 ในงบการดำเนินงานรวม และรายงาน ต้นทุนขาย ไว้ที่ 141 ล้านบาท

นำ 229 ล้านบาท ลบด้วยต้นทุนที่ 141 ล้านบาท แล้วหารส่วนต่างด้วยยอดขายสุทธิ 229 ล้านบาทโดยยอดรวมเมื่อนำเสนอเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 38% 

บริษัท A Company จะได้รับกำไรขั้นต้น 38% สำหรับทุก ๆ บาทที่ได้จากยอดขายทั้งหมด ก่อนจะหักค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอื่น ๆ ออกในภายหลัง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจสู่ชัยชนะ

สามารถเข้าถึงบทเรียนแห่งกลยุทธ์ทางธุรกิจจากที่สุดของประเทศ กับ คอร์ส “Strategy to Win วางกลยุทธ์สู่ชัยชนะ” สอนโดย คุณพชร อารยะการกุล ผู้ก่อตั้งและ CEO แห่ง Bluebik Group ที่จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจตั้งแต่แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบกลยุทธ์ เพื่อตอบโจทย์ช่องว่างในตลาด รวมถึงวิธีการชูจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในโลกของธุรกิจ

อ้างอิง https://bit.ly/3PvtuTy

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights