9 ทักษะและแนวคิดของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

เพราะความสำเร็จของธุรกิจเริ่มต้นจากตัวผู้ประกอบการ แต่แค่ความสามารถเฉพาะทางเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอที่จะทำให้ธุรกิจไปถึงเป้าหมายได้ ผู้ประกอบการที่ดีจึงจำเป็นต้องมีทักษะและแนวคิดอื่น ๆ ประกอบด้วย ในบทความนี้เลยจะพาไปรู้จักกับทักษะและแนวคิดต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เรากลายเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จที่สามารถนำพาธุรกิจให้เติบโตไปได้อย่างก้าวกระโดด

1. เปิดรับสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา

เพราะการทำธุรกิจย่อมมีความไม่แน่นอน การรู้จักเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจเพื่อให้เราสามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในโลกปัจจุบัน

2. มีทัศนคติในแง่บวก

เพราะทัศนคติเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการบริหารธุรกิจ การมีทัศนคติในแง่บวกจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทัศนคติจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นที่พนักงานมีต่อเราด้วย หากเรามีทัศนคติในแง่ลบก็อาจจะทำให้บรรยากาศในองค์กรเป็นพิษ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าและการบริการ นอกจากนี้การมีทัศนคติในแง่บวกยังช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาและก้าวข้ามอุปสรรคที่เข้ามาได้

3. กล้าลงมือทำ

ผู้ประกอบการที่ดีต้องกล้าลงมือทำ กล้าทดลองทำในสิ่งใหม่ ๆ เพื่อหาความรู้และสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ นอกจากนี้การลงมือทำจะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของเรามีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง ที่เราสามารถปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้

4. มองหาโอกาส

อย่างที่เราทราบกันดีว่าการแข่งขันในปัจจุบันนั้นมีสูงมาก การรอให้โอกาสเข้ามาหาฝ่ายเดียวอาจทำให้ธุรกิจของเราไม่สามารถก้าวได้ทันกับคู่แข่งอื่น ๆ เราในฐานะผู้ประกอบการจึงต้องรู้จักมองหาโอกาสและเป็นฝ่ายที่เข้าไปคว้าโอกาสนั้นไว้ ซึ่งโอกาสนั้นอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นช่องว่างในตลาด เทคโนโลยี และ ความรู้ 

5. เปลี่ยนความรู้สู่การลงมือทำ

การหาความรู้ใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อธุรกิจคือหนึ่งในหน้าที่สำคัญของผู้ประกอบการ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ การนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้จริงกับธุรกิจ เพราะไอเดียหรือสิ่งต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้จากการลงมือทำ

6. มีภาวะความเป็นผู้นำ

เนื่องจากเรามีฐานะเป็นผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ การมีภาวะความเป็นผู้นำจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเราต้องตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญขององค์กรและมีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการทำงานให้กับพนักงาน เพื่อให้งานที่ออกมาเป็นไปตามแบบที่เราต้องการ

7. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงต้องรู้จักใช้ข้อจำกัดที่ตัวเองมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8. จัดการความเสี่ยง

การเรียนรู้และทำความรู้จักกับความเสี่ยงเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อหาแนวทางการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจ เพราะการทำธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา การเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

9. เรียนรู้จากความล้มเหลว

เพราะการทำธุรกิจย่อมมีความผิดพลาดเสมอ สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเหล่านั้นเพื่อป้องกันไม่เกิดขึ้นอีกและนำสิ่งที่ได้ไปต่อยอดและเสริมสร้างจุดแข็ง เพื่อปิดช่องว่างและเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้กับธุรกิจ

เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคการเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

คอร์ส Entrepreneurial Mindset “เป็นเจ้าของธุรกิจได้ แม้เต็มไปด้วยข้อจำกัด” ที่คุณสุรนาม พานิชการ ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัทโทฟุซัง ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม ‘Tofusan’  และผู้ปลุกปั้นธุรกิจน้ำเต้าหู้จากศูนย์สู่ยอดขายกว่า 500 ล้านบาท จะมาแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการของเขาตั้งแต่ การหาพาร์ตเนอร์และเงินทุน การมองหาช่องว่างและโอกาส วิธีการทำธุรกิจภายใต้ข้อจำกัดที่มี การทำให้ธุรกิจเติบโต รวมถึงการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เพื่อนำข้อผิดพลาดเหล่านั้นมาพัฒนาและต่อยอดในธุรกิจ

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights