จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี: กรรมการผู้จัดการใหญ่บุญรอดบริวเวอรี่ เครือธุรกิจครอบครัวที่อยู่มานานเกือบ 90 ปี

วันนี้ Career Fact จะมาพูดคุยกับ ‘พี่นิดหน่อย’ จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญ…

Read More


รวิสรา เวชากร: ทายาทบริษัทยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด ผู้มาพร้อมกับความกล้าคิด และกล้าลงมือทำ

เธอคือตัวแทนนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย เธอคือผู้ที่ทำให้มีปีโป้สีเดียวขายอยู่ตามท้องตลาด และเธอคือผู้ที…

Read Moreสุริพงศ์ ตันติยานนท์: ผู้จัดการของ Visa กับแรงขับเคลื่อนความสุขในทุกบทบาทหน้าที่

จากความฝันการเป็นสถาปนิกสู่นักเรียนรัฐศาสตร์ จากนักการตลาดเอเจนซี่สู่ผู้ก้าวเข้ามาอยู่ในแวดวงธนาคาร …

Read More